Old school Easter eggs.
logo

Sex
Trang tải ứng dụng hack ola pro nhất...click chi tiết hơn
Quảng cáo [Th.Tin Admin]
wap hack xu lượng TEAMĐến Teamgo.hexat.com
hack nhân vật army II 217Hack team, Hack avatarplus, Hack lượng avatar195, 196,197,198 , 199,200Hack xu avatar, Hack quaysố avatar, hack full đấtavatar, Hack xuavatar,hack shopavatar ,bug đồ lượngAvatar 197 mới nhất,hackxu army,kpah , hack trứng linh thúNqsh,kpah,hack ken ola
Ẻ đầu vua Một ông lý, miệng lúc nào cũng lu loa: "Có quan phụ mẫu ở trên đầu". Thằng bé - con ông - mới dăm bảy tuổi, một hôm thóc mách hỏi bố: - Ai ở trên đầu cha? - Quan phụ mẫu. - Quan phụ mẫu là ai? - Là quan huyện. - Trên quan huyện là ai? - Là quan tỉnh. - Trên quan tỉnh là ai? - Là các quan trong triều. - Trên các quan trong triều là ai? - Là vua. - Trên vua là ai? Ông lý bí. Nhưng sực nhớ mỗi khi đi xem tuồng, thấy vai vua ra sân khấu, khi nào cũng đội mũ có thêu hình hai con rồng chầu một cái hình tròn. Ông đáp: - Là con rồng. - Thế con rồng mót đi ẻ, ẻ đầu vua à?!
cuachua
OnlineC-
STAT